Viktig information till blivande medlemmar!

apr 26, 2018

*For English see below*

Om du tänkt köpa träningskort så rekommenderar vi er att göra detta senast 2/5. Universitetet kommer från den 3/5 och ca en vecka framåt att arbetet med att byta inpasseringssystem vilket även kommer att påverka oss.

Detta innebär att vi inte kommer kunna lägga in några nya personer i inpasseringssystemet och inte heller att vi kan hjälpa dig om du exempelvis glömt din kod. Efter denna period kommer vi att kunna lägga in nya medlemmar i systemet igen.

För er som väljer att köpa kort under perioden arbetet pågår gäller följande:

Gymkort – kommer endast att ha tillgång till gymmet under receptionens öppettider, dock kan ni gå in med någon som köpt sitt kort tidigare, då receptionen inte är öppen.
Kom bara ihåg att chippa in när du är inne på gymmet.

Gruppträningskort– kommer att komma in till era aktiviteter, men vi rekommenderar ändå er att går in tillsammans med någon som köpt sitt kort tidigare ifall det skulle uppstå något problem med dörrarna.
Glöm inte skriva ut biljetten till passet.

Bollsportskort– kommer att komma in till era aktiviteter, men vi rekommenderar ändå er att går in tillsammans med någon som köpt sitt kort tidigare ifall det skulle uppstå något problem med dörrarna.
Glöm inte att skriva ut biljetten till träningen.

OBS! Ni som redan har träningskort berörs inte, ni kommer komma in som vanligt. Bokningssystemet och appen kommer inte påverkas av detta.

Vänligen kontakta receptionen ifall ni har några frågor.
___________________________________________________
If you have planned to buy a training card we recommend you to do so no later than 2th of May.
The university will from the 3th of May and one week ahead to work with changing the entry system which also will affect us.

This means that we will not be able to enter new members in the entry system and we cannot help you if you forget your code during this period.
After this period we will be able to enter new members in the system again

For those that chooses to buy their card during this period applies to the following:

Gym card –you will only have access to the gym during the reception opening hours, but you can go to the gym with someone that bought their card earlier when the reception is not open.
Just remember to chipping in when you are inside the gym

Group training card – you will be able to attend your classes, but we recommend you to go with someone who already has a card if there would be some problems with the doors.
Don’t forget to print out the ticket.

Ball Sports card- you will be able to attend the trainings, but we recommend you to go with someone who already has a card if there would be some problems with the doors.
Don’t forget to print out the ticket.

Please note! You that already have a training card will not be affected of this. The booking system and the app will not be affected of this.

Please contact the reception if you have any questions.