FAQ

Här hittar ni svar på vanliga frågor

Hittar ni inte ert svar här, kontakta då oss så hjälper vi dig!

Var kan jag boka in mig på pass?

Du kan göra det här eller genom att ladda ner vår app ”GOActive” från App Stor eller Play Store. Ange koden 015100 för att komma till vår del av appen.

Varför fick jag en varning, jag var ju på passet?

Du fick en varning eftersom du inte hämtade ut din biljett innan passet du var bokade på. För att få ut din biljett blippar du din tagg i någon av våra två biljettkiosker. Den ena finns vid entrén till idrottshallen och den andra vid vår reception. För att få ut en biljett på din bokning måste du även anlända minst 10 minuter innan passet startar, är du där senare än så släppt din plats för eventuella drop-in. Dock kan du där ta tillbaka din plats via just drop-in genom att blippa din tagg och sedan klicka på boka på skärmen, då kommer en biljett ut och du slipper en varning. Detta gäller endast om platsen finns kvar!

Hur avslutar jag mitt autogiroabonnemang?

Antingen så skickar du ett mail till Olympen@vugi.nu där du skriver ditt namn, personnummer och från vilket datum din 1 månads uppsägningstid ska starta eller så kommer du förbi vår reception så hjälper vi dig.

Vad har jag för inloggningsuppgifter i appen?

Dina ursprungliga inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: den mailadress du angav när du skaffade ditt medlemskap hos oss.
Lösenord: de första sex siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD).
Har du problem med dina inloggningsuppgifter ber vi dig kontakta receptionen.

Varför skall jag checka in i gymmet? Och vart gör jag det?

Du ska checka in även när du bara tränar på gymmet för att vi ska få en bättre överblick över hur många som rör sig i gymmet under en dag och vilka tider. Vet vi det har vi större grund för att även investera i gymmet eftersom vi då ser att det är välbesökt. Det är alltså en win-win! Du gör detta genom att blippa din tagg på den vita dosan ovanför den svarta dosan som är för att öppna dörren. Så blipp på vita och sedan blipp på svarta och slå din kod så är du välkommen in i gymmet!

OBS! Detta behöver du inte göra om du ska på ett gruppass i gymmet, då är du redan incheckad genom att du hämtade ut din biljett till passet.

Dokument

Här finner du dokument som berör vår verksamhet inom olika områden. 

Medlemsvillkor

Allmänna villkor gällande medlemskap och träningskort vid VUGI/Olympen Träningscenter

 1. Träningskort på Olympen Träningscenter. Träningskortet på Olympen Träningscenter är personligt och ger kunden möjlighet att nyttja det träningsutbud på Olympen Träningscenter som är kopplat till träningskortet.

2. Medlemskap i VUGI. Vid köp av träningskort på Olympen Träningscenter är medlemsavgift till VUGI obligatoriskt. Varje person som är ägande av ett träningskort på Olympen Träningscenter ansvarar själva för att årligen betala medlemsavgift till VUGI under verksamhetsårets giltighetsperiod 1 juli– 30 juni. Betalning av medlemsavgift för kunder med autogiroavtal sker automatiskt årligen via autogiro den 27 augusti för gällande verksamhetsår på personens angivna personkonto för debitering av träningsavgift via autogiroabonnemang.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter. Med detta avtal godkänner undertecknad medlem att följa VUGI:s stadgar, policyer och ordningsregler. Det åligger medlem att själv ta till sig information som behövs för att följa ovanstående. Dokument finns tillgängliga på anläggningen och på VUGI/Olympen Träningscenters hemsida.

4. Hälsotillstånd. Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är tillräckligt god för att delta i VUGI-/Olympen Träningscenters utbud av aktiviteter.

5. Avtalstid och uppsägning. Uppsägning av träningskort med engångsbetalning sker automatiskt när bindningstiden är avslutad. Autogiroabonnemang övergår efter bindningstiden till löpande avtal med uppsägningstid. Sker uppsägning mellan den 1-20:e i månaden avslutas abonnemanget med en månads uppsägningstid. Sker uppsägning mellan den 21-31:e i månaden avslutas den sista dagen nästföljande månad. Uppsägning ska ske på avsedd uppsägningsblankett med kundens signatur i receptionen.

6. Prisändringar. VUGI och Olympen Träningscenter förbehåller sig rätten till prisändringar. Alla träningskort är garderade mot prisändringar under bindningstiden. Alla autogiroabonnemang med bindningstid övergår efter bindningstidens slut till priset som gäller för autogiro fri.

7. Utebliven betalning. VUGI förbehåller sig rätten att överlåta utebliven betalning till inkasso.

8. Autogiromedgivande. Vid tecknande av autogiroabonnemang medger undertecknad medlem att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av VUGI för överföring via bankens automatiska betalningstjänst. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela medlemmen i förväg av begärda uttag. Meddelandet om gjorda uttag får medlem via kontoutdrag från banken. Detta medgivande gäller även om medlem bytt kontonummer eller byter bank. Undertecknad medlems medgivande gäller tillsvidare och upphör först efter att denne sagt upp abonnemangsavtalet ( se punkt 5. Avtalstid och uppsägning). Om medgivande upphör innan abonnemangsavtalets utgång är medlemmen förpliktad att betala kvarstående summa kontant eller via faktura. All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den första (1) varje månad, dragning ifrån kundens konto kommer alltså att ske ca fyra (4) dagar före förfallodagen via autogirot. Om täckning saknas, skickas påminnelsefaktura till medlem via mail eller post max. två (2) tillfällen. På påminnelsefakturan tillkommer en påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor. Vit utebliven inbetalning av påminnelsefaktura överlåtes fakturan till inkasso. Efter 60 dagars obetald avgift sker automatisk avstängning av abonnemangets rättigheter till inpassering och debitering fortgår bindningstiden ut.

9. Inpasseringskort. Inpasseringskort är personligt och får inte under några omständigheter användas av annan person. Inpassering till gymmet får endast ske efter incheckning i kundkiosk. Om medlem förlorar sitt inpasseringskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omedelbart anmälas till personalen som då utfärdar ett nytt inpasseringskort till en kostnad av 100 kr. När medlem vill avsluta sitt träningskort skall armbandet och eventuellt passerkortet lämnas tillbaka efter senast 30 dagar för att få depositionsavgiften tillbaka.

10. Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm. VUGI och Olympen Träningscenter ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vi ansvarar inte heller för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande. Medlem i VUGI är försäkrad hos Folksam idrottsförsäkring. Det är medlemmens ansvar att ta del av försäkringsvillkoren.

11. Avstängning och uteslutning. Avstängning från Olympen Träningscenter samt uteslutning ur VUGI kan ske vid följande överträdelser:
• Om medlem försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
• Om medlem använder dopingklassade medel leder detta omedelbart till avstängning enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser.
• Om medlem överlåter eller lånar ut sitt personliga inpasseringskort till annan person, tar med sig eller släpper in annan person som inte är medlem.
• Om medlem ej följer de ordningsregler bestämda av VUGI/Olympen Träningscenter eller de anvisningar som personalen ger avseende dessa.
Avstängning och uteslutning sker enligt VUGI:s stadgar. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid vilken bestäms av styrelsen. VUGI/Olympen Träningscenter förbehåller sig rätten till att omgående avbryta medlemmens träningskorts rättigheter och avsluta träningskortets abonnemang vid bindningstiden utgång. Ingen kompensation utgår till medlemmen i dessa fall.

12. Praktiska ändringar. VUGI och Olympen Träningscenter förbehåller sig rätten till ändringar av aktivitetsutbud, aktivitetens innehåll, öppettider, allmänna medlemsvillkor samt ordningsregler. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.

13. Medlemsregistrering. Alla medlemmar registreras i vår databas för kundregistrering. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering. Registreringsuppgifter innefattar kontaktuppgifter, personnummer (10 siffror) samt fotografering. Vid tecknande av autogiroabonnemang skall även kontouppgifter lämnas. Medlem skall omgående underrätta VUGI och Olympen Träningscenter vid ändring av medlemmens namn, adress, telefonnummer samt bankkontonummer.

14. Frysning av träningskort. VUGI och Olympen Träningscenter erbjuder möjlighet till frysning av träningskort. Frysningsperioden kan göras på maximalt sex (6) månader. För varje frysningstillfälle tillkommer en administrativ avgift. Vid skada/sjukdom/graviditet kan frysning av abonnemang göras kostnadsfritt i tre (3) månader mot uppvisande av läkarintyg.

15. Överlåtelse av avtal. Medlem kan när som helst under träningskortets bindningstid överlåta sitt träningskort till tredje part. En administrativ avgift ska betalas av personen som överlåter avtalet. Personen som tar över avtalet ska betala medlemsavgift samt depositionsavgift för inpasseringskort.

16. Aktiviteter utöver träningskort. VUGI och Olympen Träningscenter tillhandahåller vissa aktiviteter som meddelas via anslag i lokaler eller på vår hemsida. Aktiviteter ingår ej i träningskortet och en avgift kan tas ut vid deltagande vid dessa aktiviteter.

17. Utrustning. Olympen Träningscenter sköter kontinuerligt underhåll av utrustning och lokaler, så att dessa kan nyttjas på bästa möjliga sätt.

18. Dopingkontroll. VUGI ingår i Riksidrottsförbundet, som har rätt att göra regelbundna och oanmälda dopingkontroller på våra medlemmar. Dopingkontroller kan även ske vid poliskontroll.

19. Medlemskontroll. Personal på Olympen Träningscenter gör regelbunden medlemskontroll på deltagande personer i föreningens verksamhet. Medlem skall kunna identifiera sig med inpasseringschip samt giltig identitetshandling.

Ordningsregler

Dessa ordningsregler samt anslag & instruktioner från personalen på Olympen Träningscenter ska alltid följas!

• Logga in alltid in med ditt personliga inpasseringschip i kundkiosken innan entré till Olympen Träningscenter. Inpasseringschippet är personligt och får ej lånas ut. Missbruk av inpasseringschip leder till omedelbar avstängning.

• Provträning får endast ske under receptionens öppettider och ska anmälas i receptionen.

• Det är inte tillåtet för personer under 18 år att vara i lokalen utan överenskommelse med Olympen Träningscenter personal.

• All träning sker på egen risk.

• Var och en ansvarar själv för samtliga medhavda tillhörigheter. Vi ansvarar ej för kvarglömda eller borttappade saker.

• Alla tränande medlemmar måste följa våra allmänna bestämmelser samt föreningens policy.

• Endast rena träningsskor i lokalen. Träningskläder ska vara lämpliga och bestå av överdel och underdel. Bar överkropp är ej tillåtet.

• Medlemskontroller görs regelbundet och kontrollant har rätt att begära att se inpasseringschip samt att avvisa tränande personer utan behörighet.

• Om taggen försvinner eller går sönder, ska det omedelbart anmälas till gymmet. Depositionsavgift måste betalas för varje ny tagg.

• Uppträd på ett sätt som inte stör andra medlemmar. Anpassa din ljudnivå.

• Din svett torkar du bort på maskiner och utrustning med spray/torkpapper i lokalen.

• Släng skräp & torkpapper i avsedda soptunnor.

• Vikter och övrig utrustning ska läggas/hängas tillbaka på avsedd plats efter användande.

• Visa hänsyn och samsas om utrustningen. Ockupera inte en maskin en längre tid utan att låta någon annan använda den medan du vilar, om så önskas.

• Ta med egen musikspelare och hörlurar om du inte tycker om gymmets musik. Vi kan tyvärr inte tillgodose allas önskemål utan spelar bara en allmän bakgrundsmusik.

• Skulle något hända eller gå sönder när man vistas i lokalen skall detta omedelbart anmälas till personalen.

• Den som gör åverkan på lokaler, byggnader eller andra besökares ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

• Lämna alltid gymmet i fint skick.

• Vi har nolltolerans mot användande av dopingmedel eller prestationshöjande medel. Användande, innehav eller försäljning av dopingpreparat samt nekande till att lämna dopingprov medför återtagande av träningskort.

Om ovanstående punkter inte följs eller annan misskötsel sker har personalen rätt att avhysa gästen från anläggningen. Personer som stör ordning och trevnad avvisas. Styrelsen kommer att behandla ärendet och bestämma hur vederbörande ska förvägras att träna i vår anläggning samt vara fortsatt medlem i föreningen.

Bokningsregler

Har du Olympenkortet eller Bollsportkortet kan du boka dig via hemsidan, appen eller kundkioskerna 7 dagar och senast 1 min innan passet börjar. Din bokade biljett måste hämtas ut senast 10 min innan passet, annars släpps den automatiskt som drop-in biljett som du kan ta tillbaka din plats genom att göra bokningen igen manuellt via kundkiosken, då slipper du varningen. Missar du detta kommer en varning skickas till din mail angående missad gruppaktivitet.

Efter att ha missat att hämta ut 3 bokningar blockeras din möjlighet att boka pass och en avgift på 100 kr för bokningsspärren måste betalas i receptionen. Avbokning av pass kan ske senast 2 timmar innan passet om det gäller gruppträning och 1 timma innan passet om det gäller bollsportpass.

Badmintonbanor och pingisbord går att boka av medlemmar i föreningen. Detta gör du genom att kontakta receptionen eller bokar du via hemsidan genom att logga in med din epost och lösenord. Betalning måste dock ske i receptionen innan eller efter din tidsbokning. Vi har fasta tider för badminton varje dag som finns att boka på hemsidan.

Medlemsförsäkring

VUGI:s medlemmar är försäkrade hos Folksam. Som tränande medlem med betald medlemsavgift är du försäkrad hos Folksam Idrottsförsäkring. 

När gäller försäkringen? Försäkringen gäller för den aktivitet/idrott som föreningen anger i ansökan och för resor till och från aktivitet/idrott. Försäkringen gäller även under tävling/träning på annan ort/utomlands. Vid utlandsresa gäller försäkringen i högst 45 dagar. Tänk på att komplettera försäkringen med en reseförsäkring vid resa utomlands.” Läs mer om försäkringsvillkoren här: Folksams idrottsförsäkring

Hur anmäler jag skada? Klicka på denna länk och följ dessa steg:

 1. Du får nu valet ”Vad gäller din anmälan”, klicka då på ”Din kropp och din hälsa?”
 2. Nu får du en rull-lista, välj då ”Olycksfall – Vuxen eller barn”
 3. Legitimera dig sedan med hjälp av BankID.
 4. Fyll sedan i när skadan skedde och väl sedan i rull-listan att det är ett ”Olycksfall under organiserad idrottsaktivitet”. Nästa steg meddelar du om skadan krävt vårt och när. Sedan fyller du i om det skett några utlägg i samband med skadan.
 5. När du nu är på ”Övrig information” väljer du att du är försäkrad genom en förening eller förbund. Ange då ”Akademisk idrott” som ”Idrott” och sedan ”Växjö Universitets Gymnastik och Idrottsförening”.
 6.  Fyll i dina kontaktuppgifter.
 7. Kontrollera så uppgifterna stämmer, klicka sedan på ”Skicka in”.

Antidoping

Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras. Användning av dopingpreparat leder till avstängning. Vid oro eller misstanke mot någon medlem kommer verksamhetsansvarig kontakta personen i fråga för ett enskilt samtal angående vad som ligger bakom beteendet. Medlemmen kan därefter få hjälp med vidare kontakt för behandling hos lämpliga instanser, exempelvis studenthälsan eller sjukvården för hjälp till en bättre hälsa. Vid meningsskiljaktigheter kan medlemmen bli tillfälligt avstängd från anläggningen och verksamheten i avvaktan på utredning och/eller förbättring av det ohälsosamma träningsmönstret. Du som medlem vid VUGI kan alltid kontakta verksamhetschefen, instruktörer eller övriga ledare för att uppmärksamma eventuell misstanke eller oro för andra medlemmar.

 

Handlingsplan för antidopingarbetet i VUGI/Olympen Träningscenter

VUGI har en antidopingspolicy som ligger till grund för allt arbete vi gör inom området. Förutom policyn finns denna handlingsplan med information kring hur föreningen kan arbeta förebyggande och aktivt mot doping. VUGI vill verka för en dopingfri miljö inom föreningen och ska därför: * Aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet. * Aktivt upprätta en plan för antidopingarbetet. * Aktivt arbeta förebyggande mot användandet av doping. * Aktivt se till medlemmars behov av stöd och sprida kunskap om föreningens antidopingarbete.

VUGI en del av svensk idrott
VUGI är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF), som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Alla föreningar som är medlemmar i SAIF är automatiskt även medlemmar i Riksidrottsförbundet. Det gör oss delaktiga i det antidopingarbete som pågår inom svensk idrott. Inom studentidrotten återkommer dopingärenden årligen och det visar vikten av att fortsätta ett aktivt förebyggande arbete. PÅ RF:s hemsida kan man läsa följande: Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många, men kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Det är fusk att dopa sig. En känsla av ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. 2. Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen. 3. Det skadar idrottens trovärdighet. Doping utgör därigenom att allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse. 4. Att hantera och inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge fängelse.

VUGI kvalitétssäkring/Diplomering
Sedan 2012/2013 är VUGI diplomerade av 100 % ren träning som är ett samarbete mellan olika gym i Kronoberg, polisen samt länsstyrelsen. Diplomeringen kräver att följande kriterier fylls: * Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100% ren träning. * Utformat en policy och en handlingsplan mot doping som gäller alla tränande och all personal. * Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopingpreparat. * Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet.

Antidopinggrupp
Alla SAIF-anslutna föreningar med eget gym i sitt träningsutbud skall ha en antidopingansvarig. I VUGI har vi en antidopinggrupp med en huvudansvarig person. Gruppens uppgifter är:

 • Leda det operativa arbetet i föreningen, enligt checklistan ovan.
 • Hålla sig uppdaterad via Antidopinggruppen på RF, Dopingjouren samt nätverket 100 % ren träning i Kronoberg.
 • Vara kontaktperson för SAIF.
 • Ingå och delta vid träffar i studentidrottens nätverk för antidopingansvariga.
 • Vara kontaktperson för media kring förebyggande antidopingarbete och vid dopingärenden.
 • Se till att våra ledare är informerade om föreningens antidopingarbete.
 • Ansvara för att föreningens information kring antidopingarbete är uppdaterad och tillgänglig för medlemmar.

Dopingavtal
VUGI och Olympen Träningscenter arbetar för en verksamhet utan dopingmedel. Med dopingmedel menas i detta avtal samma definition som återfinns i Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (Dopningslagen): 1 § Denna lag gäller: a) Syntetiska anabola androgena steroider b) Testosteron och dess derivat c) Tillväxthormon d) Kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. VUGI & Olympen Träningscenter är medlem i Riksidrottsförbundets och följer dess stadgar gällande förbud mot dopingmedel. Riksidrottsförbundet har rätt att utföra dopingkontroller på undertecknad medlem i VUGI och vilket sker enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser. För brott mot Riksidrottsförbundets regler mot doping gäller vad som föreskrivs i Idrottens antidopingreglemente. VUGI:s åtgärd blir enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser. VUGI förbehåller sig rätten att kalla undertecknad medlem att lämna dopingtest. Vid underlåtelse att inställa sig till dopingtest, vid uppvisat positivt analysresultat och brott mot Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel  medför avstängning i VUGI och Olympen Träningscenter enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser. Ingen återbetalning utgår för erlagda tränings- och medlemsavgift. VUGI och Olympen Träningscenter ingår i nätverket ”100% ren Träning Kronoberg” i samverkan  med övriga träningsanläggningar i Kronoberg, Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Smålandsidrotten och Kronobergspolisen. Information om avstängning lämnas till övriga träningsanläggningar i nätverket och medför avstängning hos samtliga.

Policy ätstörningar

VUGI/Olympen Träningscenter ser som sitt mål att främja hälsa genom funktionell och allsidig träning. Därför har vi en policy angående ätstörningar, som vanligast delas in i nervosa, bulimi samt ätstörning utan närmare specifikation (UNS) vilket innebär att den drabbade har tydliga tecken på ätstörning utan att uppfylla alla diagnoskriterier för anorexi eller bulimi. Om en medlem visar tecken på något av detta ser vi det som vårt ansvar att uppmärksamma detta. Ätstörningar är ett samlingsnamn för psykiska sjukdomar som visar sig genom ett skadligt beteende gällande matvanor och ätande. För att göra sig av med den energi som kroppen intagit genom föda utvecklas ofta ett kompensationsbeteende som kan vara kräkningar, laxermedel och överdriven motion. Ortorexi är ett besläktat syndrom till ätstörningar och visar sig i en överdriven vilja att leva hälsosamt. Det primära målet är inte att gå ner i vikt och det är heller ingen psykiatrisk diagnos. Resultatet av en överdriven hälsosam livsstil i kombination med strikt kosthållning leder dock till bristsjukdomar och viktnedgång. Vid oro för Olympen Träningscenters medlemmar kommer verksamhetschefen kontakta personen i fråga för ett enskilt samtal angående vad som ligger bakom beteendet. Medlemmen kan därefter få hjälp med vidare kontakt för behandling hos lämpliga instanser, exempelvis studenthälsan eller sjukvården för hjälp till en bättre hälsa. Vid meningsskiljaktigheter kan medlemmen bli tillfälligt avstängd från anläggningen och verksamheten i avvaktan på utredning och/eller förbättring av det ohälsosamma träningsmönstret. Individuella variationer av tillfällig eller delvis avstängning kan förekomma, exempelvis kan medlemmen vara välkommen att träna ett begränsat antal gånger i veckan. Du som medlem vid Olympen Träningscenter kan alltid kontakta verksamhetschefen, instruktörer eller övriga ledare för att uppmärksamma eventuell oro för andra medlemmar.

Policy droger & alkohol

VUGI/Olympen Träningscenter följer Riksidrottsförbundets stadgar och har en policy emot alkohol och droger. Droger i alla former är skadliga för kroppen. Den här policyn gäller för alla medlemmar, idrottsutövare och besökare i vår förening.

 

Alkohol/Nikotin
De aktiviteter som VUGI /Olympen Träningscenter erbjuder sina medlemmar eller som deltagare deltar i  får inte omfatta alkohol eller nikotin. Hela vår anläggning är en rök- och alkoholfri anläggning och ingetdera skall brukas i samband med utövande av idrottsverksamhet. Användande av alkohol eller nikotin i vår verksamhet kan leda till en varning alternativt avstängning eller uteslutning

Policy dataskydd

VUGI/Olympen Träningscenters Dataskyddspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vår dataskyddspolicy förklarar hur VUGI/Olympen Träningscenter använder och samlar in dina personuppgifter samt hur du kan göra dina rättigheter gentemot oss gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor genom att kontakta oss på: info@olympentraningscenter.se

När du använder VUGI/Olympen Träningscenters tjänster accepterar du vår behandling av dina personuppgifter samt vår dataskyddspolicy. Vidare accepterar du att vi skickar information till dig via elektroniska kommunikationskanaler, som mail och sms. Innan du använder våra tjänster är det viktigt att du läser igenom VUGI/Olympens dataskyddspolicy. För du ska kunna vara medlem hos oss och använda våra tjänster så som hemsida eller applikation behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till din personliga integritet.

 

Information som samlas in

Information om dig själv kan du komma att ge till oss både direkt och indirekt på olika sätt. VUGI/Olympen Träningscenter får information när du tecknar ett medlemskap, köper träningskort, köper produkter eller tjänster av oss, när du kontaktar oss eller när du använder vår app eller hemsida, eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas kan vara:

·         Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, bild, etc.

·         Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, bank, etc.

·         Information om varor/tjänster – detaljer angående de varorna/tjänsterna du har köpt.

·         Historisk information – betalningshistorik, dina köp, dina bokningar och dina besök.

·         Information om hur du interagerar med VUGI/Olympen Träningscenter – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick            från oss.

·         Enhetsinformation – exempelvis IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår hemsida.

Den information vi får direkt från dig (person- och kontaktinformation och betalningsinformation) och information om varorna och tjänsterna (köp, betalningshistorik och dina bokningar) är nödvändiga för att du ska kunna ingå avtal med VUGI/Olympen Träningscenter. Den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften som beskrivs i nästa stycke.

 

Kommunikation

VUGI/Olympen Träningscenter kan använda din information för att kontakta dig via elektroniska kommunikationskanaler i följande syften:

·         Information om inställda pass

·         Förändringar av bokade pass

·         Allmän information rörande föreningen

·         Erbjudande om kurser, föreläsningar eller erbjudande hos VUGI/Olympen Träningscenter och våra samarbetspartners.

·         Medlemsundersökningar

Om du inte vill motta ovan information, skicka ett mail till: info@olympentraningscenter.se

 

Delning av information till tredje part

I flera fall behöver vi dela din information med tredje parter som vi arbetar med för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Men vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part om vi inte har din tillåtelse.

 

Systemleverantörer

VUGI/Olympen Träningscenter behöver dela dina uppgifter med vår systemleverantör, BRP, som är personuppgiftsbiträde. Det är vår dataskyddspolicy som gäller när vi delar personuppgifter med dem och vi ansvarar för att dataskyddsreglerna följs.

 

Riksidrottsförbundet

VUGI/Olympen Träningscenter är en idrottsförening vilket innebär att vi behöver dela din information med Riksidrottsförbundet, Smålandsidrotten, Sveriges akademiska idrottsförbund samt i vissa fall (vid licensspel) även andra förbund. Exempel på personuppgifter som lämnas är namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-post, mobilnummer samt land (vid annan nationalitet än svensk).

 

Myndigheter

Om vi är skyldiga enligt lag eller om du har godkänt det så kan VUGI/Olympen Träningscenter komma att behöva lämna nödvändig information till myndigheter såsom exempelvis polisen.

 

Var information behandlas

VUGI/Olympen Träningscenter har som mål att endast behandla din data inom EU/EES. Vi är måna om att skydda din data och därför säkerställer vi att dina uppgifter hanteras säkert genom att vidta åtgärder för detta.

 

Lagring av information

Vi sparar bara din information så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla vår tjänst och så länge riksidrottsförbundet samt lagen kräver det.

 

Rätt till information, rättelse och radering

Du som registrerad medlem har rätt till:

·         Information om vilka uppgifter som behandlas av VUGI/Olympen Träningscenter. Om du önskar kan du få en kopia av den information vi har om dig.

·         Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att komplettera eller rätta felaktig information som vi har om dig.

·         Radering av uppgifterna som avser dig, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. VUGI/Olympen träningscenter kan behöva spara viss del av din data för att kunna följa olika lagar som exempelvis bokföringslagen.

Vänligen kontakta föreningen om du önskar information, rättelse eller radering av dina uppgifter hos VUGI/Olympen Träningscenter.

Om grov överträdelse av våra ordningsregler begås kan medlem bli spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter.

Stadgar

Normalstadgar för idrottsförening

Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

STADGAR

för den ideella föreningen

VUGI

med hemort i Växjö. Bildad den 29 FEBRUARI 1968

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 17 augusti 2010

Stadgarna reviderade 21 september 2017

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.Därför vill vi utforma vår idrott så att

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang ”Bra idrott ochbra i idrott” se bilaga).

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål:

att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”,

att erbjuda ett brett utbud av lättillgängliga idrotts- och motionsaktiviteter i huvudsak till studenter och anställda vid Linnéuniversitetet i Växjö, men även för andra, så att så många som möjligt deltar i våra aktiviteter och därigenom upplever sund fysisk hälsa, glädje och social gemenskap.

att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål.

Föreningen skall bedriva de av sektionerna representerade idrotterna

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningens färger är marinblå, orange, rosa, blå, ljusblå, vit

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Sveriges Akademiska Idrottsförening

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Volleybollförbundet

Svenska gymnastikförbundet

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensam eller enskilt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 juli t.o.m. 30 juni.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två efterföljande årsmöten varav ett är föreningens ordinarie Årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. För upplösning av föreningen krävs dessutom beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett är föreningens ordinarie Årsmöte.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom verksamhetsårets slut får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid vilken bestäms av styrelsen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar, policy och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

• skall betala den medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgiften

• Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i föreningens lokaler. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finnstillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) Revisor jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
g) Val av sektionsledare.

14. Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner.

15. Övriga frågor.

16. Mötet avslutas

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i föreningenslokaler. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §. 

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Båda könen bör vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra (4) övriga ledamöter. Styrelsen skall eftersrtäva jämställdhet i sin sammansättning. Minst 50% av styrelsen skall vara studenter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång har den sittande styrelsen mandat att välja in en ersättare för en avgående styrelseledamot. I annat fall inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tident.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Personen får utses till befattning inom styrelsen. 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

• förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skallbesluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

26b § Verkställande utskottet (VU)

Verkställande utskottet är direkt underställt styrelsen. VU ska utifrån av styrelsen lagd budget och verksamhetsplan.

• koordinera sektionernas verksamhet och driva den dagliga verksamheten framåt,

• bereda ärenden till styrelsen för beslut

• verkställa av styrelsen delegerade beslut

VU får inte besluta om investeringar utom budget.

VU består av ordförande och verksamhetsansvarig för VUGI. Styrelsen beslutar om fler än dessa nämnda ska ingå.

Om VU finner det erforderligt kan man utse person till adjungerande ledamot.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

SEKTIONER

29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

30 § Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Härutöver fårföreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse. 

31 § Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyntill föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

TVIST

33 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Bilaga 1

Bra i idrott och bra idrott

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt

Fysisk utveckling

Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande för oss människor. Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska handikapp. Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre. Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.

Psykisk utveckling

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra.

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med
andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.

Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter medverkar till barns allsidiga utveckling. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag – i skolan, i föreningen eller spontant i bostadsområdet.

Social utveckling

Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de
positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla som vill.

Kulturell utveckling

Elitidrotten har genom sin oregisserade dramatik och utövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är utövarna av stort värde för barn och ungdomar.

På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin verksamhet bidrar de till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med orten.

Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv.

Det finns således mycket som är bra med idrotten…

Men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter de aktivas behov och önskemål.

Demokrati

Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter sina och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder och kön, är delaktiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje
människa kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.

Fostran

Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare. Att glädjas
åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen. Inom idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger.

Jämställdhet

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. Med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott
värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom idrottsrörelsen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar som ledare. Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka.

Rent spel

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan. Därför tar svensk idrott också avstånd från och
arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat – doping – för att uppnå bättre resultat.

Förebygga skador

När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven träning försöker vi förebygga skador. Vi strävar även efter att lära utövare och ledare handskas med lättare skador utan inblandning av sjukvården.

Sund ekonomi

Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt aktuellt i elitsammanhang och inom vissa massmedialt exponerade idrotter. All hantering ska ske efter sunda principer med hänsyn tagen till vår folkrörelses etiska krav.

Respekt för andra

Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer och etniska grupper på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna. Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna bidra
till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.

Ideellt engagemang

I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde. Hundratusentals ledare satsar oavlönat tid och kraft på att leda och fostra barn och ungdomar. De medverkar härigenom till en positiv utveckling i samhället. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens kännemärke. De ideella ledarna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.

Miljömedvetenhet

Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön
negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. Här har vi mot bakgrund av bla allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som skyldigheter.

(Lydelsen antagen av Riksidrottsmötet i november 1995)

Bilaga 2

Färgkoder för tryck

Marinblå; R: 0 G :82 B: 147, PANTONE 301 C, HTML: 005293, C: 100 M: 54 Y: 4 K: 19, PANTONE 301 EC

Rosa; R: 224 G :17 B: 157, PANTONE Rhod. Red C, HTML: E0119D, C: 9 M: 87 Y: 0 K: 0, PANTONE Rhod Red EC

Blå; R: 0 G :185 B: 228, PANTONE 306 C, HTML: 00B9E4, C: 100 M: 0 Y: 5 K: 0, PANTONE 306 EC;

Orange; R: 227 G :114 B: 34, PANTONE 158 C, HTML: E37222, C: 0 M: 65 Y: 95 K: 0, PANTONE 158 EC;

Vill du ha det i Word format finns det via länken Stadgar VUGI