En tyst timme i veckan!
Varje onsdag mellan kl 08.30-09.30 har vi en tyst timme i vår anläggning. Detta efter efterfrågan från våra medlemmar.

Every wednesday between 8.30-9.30 we will have a quiet hour in the gym, a request/wish from our members.