Årsmöte 27/9

sep 11, 2023

Onsdag den 27:e september har föreningen som driver Olympen träningscenter, VUGI, årsmöte. Mötet startar 18:00 i sal J1036.

Under mötet kommer verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse att presenteras. Dessutom kommer verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret. Vi kommer även att välja in nya personer i vår styrelse. Valberedningen har nominerat några men det går såklart att nominera sig själv på mötet så länge du är medlem i föreningen.

Alla medlemmar i föreningen är välkomna på mötet för att utnyttja sin demokratiska rättighet att göra sin röst hörd kring föreningens verksamhet.

Boka gärna en plats på mötet vi appen eller hemsidan där det finns som en gruppaktivitet. Då vet vi ungefär hur mycket fika vi ska köpa!

Vill du skicka in en motion till mötet ska den skickas till info@vugi.nu innan den 19:e september.

Alla handlingar till mötet kommer att publiceras här och finnas på kansliet från och med den 20:e september.