Angående COVID-19 / Regarding COVID 19

jul 17, 2022

Uppdatering 2022-02-08

Restriktionerna för COVID-19 släpps!

Från och med imorgon den 9 februari släpps restriktionerna som vi levt med under ett par år.

De förändringar som nu sker hos oss från och med imorgon är följande:

 • Gymbokningarna tas bort helt
 • Ökar upp deltagarantalet på GT passen igen
 • Entre till våra salar sker nu vanliga vägen igen genom gymmet

Viktigt dock att du fortsätter att plocka upp efter dig själv och att du torkar av den utrustning du använt.

Uppdatering 2022-01-11

Från och med den 12 januari återinför vi vårt bokningssystem för gymmet. Nedan följer vad som gäller vid gymbokning.

Var kan jag boka mig?
Du kan göra det via vår hemsida: www.olympentraningscenter.se/bokning under ”alla pass” eller genom att ladda ner vår app ”Olympen Träningscenter”.

Vad har jag för inloggningsuppgifter?
Dina ursprungliga inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: den mailadress du angav när du skaffade ditt medlemskap hos oss.
Lösenord: de första sex siffrorna i ditt personnummer.
Har du problem med dina inloggningsuppgifter ber vi dig kontakta receptionen

Hur många bokningar kan man ha samtidigt?
Du kan ha 5 aktiva bokningar samtidigt och max 2 bokningar/dag. Du kan boka dig 7 dagar fram.

Om jag kommer och det är 10 minuter kvar tills min tid börjar, måste jag vänta till klockan är prick då eller kan jag börja direkt?
Du är välkommen in i gymmet direkt om det inte är fullbokat och du bedömer att du kan hålla avståndsregeln på 2 meter till övriga medlemmar i gymmet. Men viktigt att du checkar in när du går in i gymmet. Det gör du genom att du lägger din tagg på läsaren som är på räcket vid trappan i gymmet.

Om jag anländer till gymmet 18:15, vilken tid ska jag boka då?
Då ska du ha en tid bokad från 18:00-19:00 samt checka in som vanligt när du kommer. Då kommer din varning att justeras efter din incheckning.

Hur skall jag boka om mitt träningspass tar cirka 1 h och 20 min?
Här behöver du boka två tider. Kommer du träna över 1 h så måste du boka kommande timme med.

Om man har bokat två gympass i rad, behöver man checka in två gånger då?
Nej då räcker det om du checkar in i nära anslutning till din första tid.

Om man bokat en tid och lämnar lokalen innan tiden gått ut behöver man då göra något?
Egentligen behöver man inte göra något men för att ge andra möjlighet till att träna denna tid så får du gärna boka av dig från passet. Likaså om du bokat och sedan väljer att inte dyka upp. Kan ju vara så att du bokat två timmar och bara är i gymmet 1 h och 10 min. Då finns det möjlighet för andra som kommer på dropin att få träna 50 min om de bokar sig via receptionen.

Vad händer om jag inte checkar in?
Då riskerar du att få en bokningsprick men så länge du bara bokar in dig under din bokade tid så kommer systemet känna av att du varit på plats. Dyker du inte upp alls så kommer du få en bokningsprick, vid tre prickar får du en bokningsspärr och då spärras möjligheten att boka pass. En straffavgift på 100kr behöver betalas för att ta bort spärren.

Var kan jag vänta om jag kommer för tidigt till mitt gympass?
Vi ber samtliga att anlända så nära sin bokade aktivitet som det är möjligt då vi önskar minska samtliga folksamlingar i våra lokaler.

Får jag någon lapp när jag har checkat in mig för gym?
Nej du behöver endast checka in, du kommer inte att få ut någon lapp som du får på gruppträningen.

Vad innebär det att ni har inpasseringskontroller?
Det betyder att vår receptionist kontrollerar att samtliga som kommer till gymmet har en tid bokad. Detta för att se till så att maxgränsen inte överskrids. Detta sker oftast under våra ”prime times” när det är som mest folk i omlopp. Övriga tider bokar ni in er själva genom att bara checka in. Under varierade tider och dagar har vi även medlemskontrollanter som går runt och kollar så ni bokat er tid och att rätt antal befinner sig i lokalen.

Skulle ni under våra medlemskontroller befinna er i våra lokaler utan att ha bokat er tid så kommer det leda till avstängning under 2 veckors tid. Vi kommer självklart ha en övergångsperiod då ni bara får en tillsägelse men efter denna period kommer en avstängning ske för att vi skall kunna säkerställa antal personer i våra lokaler och på detta sätt bidra till att minska smittspridningen.

Uppdatering 2021-12-22

Regeringen har beslutat att restriktionerna som gällde tidigare i år ska återinföras från och med 23 december. Detta innebär att alla gym ska ha 10 kvadratmetrar avsatt per person. Gymmet på Olympen är ca 560 kvadrameter, gruppträningssalen 200 och cykelsalen 65. Nedan följer de åtgärder som införs direkt men vi ber er vara uppmärksamma på skyltar i lokalen samt att hålla er uppdaterade via vår hemsida https://olympentraningscenter.se/ (längst ned på sidan bland nyheter).

Fr.o.m. 23 december gäller

 • Max 45 personer i gymmet
 • Max 5 deltagare i cykelsalen
 • Max 16 deltagare i gruppträningssalen
 • Max 25 deltagare i C-hallen
 • Max 75 deltagare i ABC hallen
 • Inpassering till gruppträning sker genom cykelsalen från källarplan
 • Tvätta händerna innan och efter träning
 • Spraya och torka av använd utrustning

Utöver detta planerar vi att återinföra bokningssystemet i gymmet från och med 10 januari.
Alla medlemmar kommer även i förebyggande syfte kunna visa upp vaccinpass i receptionen så att vi kan lägga in den informationen och på så sätt undvika köbildning vid eventuellt skärpta restriktioner.

Ta hand om er!
/Olympen

Uppdatering 2021-10-01

Den 29 september gick vi in i fas fyra när det gäller restriktionerna i Sverige och samhället håller på att öppna upp.

Vi har sedan förra uppdateringen haft möjlighet att gå upp i antal personer på våra gruppträningspass men valde att ligga kvar på samma antal till nu då vi väljer att gå upp lite försiktigt. Vi kommer inte att öka upp till maxantal utan ökningen av deltagare på passen kommer ske stegvis. Vi kommer fortfarande behålla tid mellan passen för att vi inte skall mötas för många på samma ställe samtidigt som detta ger mer tid för rengöring av den utrustning man använt.

Fortfarande är trygghet viktigt för oss så vi vill att vi tillsammans fortsätter att hjälpas åt med att hålla avstånd, rengöra utrustningen och såklart stanna hemma vid minsta symtom.

Uppdatering 2021-07-19

Efter att restriktionerna tagits bort när det gäller antal personer per kvm för gym så har vi nu börjat öppna upp lite försiktigt. Bokningssystemet för gymbokning är borttaget och även antalet människor som bör vistas på samma yta i gymmet. Vi kommer även inom kort gradvis öppna upp mer platser på våra gruppträningspass när vi märker att detta behövs samt att vi nu återgått till den vanliga entrén till GT salen via gymmet. Trygghet är viktigt för oss så vi vill att vi tillsammans fortsätter att hjälpas åt med att hålla avstånd, rengöra utrustningen vi använt och såklart stanna hemma vid minsta symtom.

Uppdatering 2021-01-14

Den nya pandemilagen började gälla 2021-01-10 och tillåter högst en person per 10 kvadratmeter i träningslokaler. Gymmet på Olympen Träningscenter är strax över 500 kvadratmeter, gruppträningssalen strax över 200 och spinningsalen 60. Detta innebär att den tidigare begränsningen på 30 personer i gymmet och 16 personer i gruppträningssalen är tillräcklig för att uppfylla kravet. För att ändå minska smittspridningen ytterligare har vi genomfört följande åtgärder

 • Vissa konditionsmaskiner har stängts av för att öka avståndet
 • Gymkartor med zoner och tillhörande skyltar har satts upp för att visa hur många som får vistas i respektive zon
 • Spinningsalen tas ur bruk då endast 6 personer får vistas där samtidigt
 • Ingång till gruppträningssalen kommer från och med lördag (2021-01-16) ske via nödutgången i spinningsalen för att undvika trängsel i gymmet. Tänk på att hämta din biljett vid huvudentrén så du slipper trängas vid receptionen.

Från och med 1 februari kommer den som tränar i gymmet utan att vara bokad i appen bli avstängd i två veckor. Detta är för allas bästa eftersom bokningssystemet bara fungerar om alla följer det och när det fungerar är det en fantastisk hjälp för att undvika trängsel. Utöver detta uppmanar vi såklart alla till att stanna hemma vid symptom, tvätta händer och utrustning, hålla avstånd och genomföra sitt träningspass så snabbt och effektivt som möjligt.

Uppdatering 2020-11-20

Nya restriktioner:
Vi vill göra det vi kan för att bidra till en så säker träningsmiljö som möjligt i dessa tider. Därför sänker vi nu platserna i gymmet till 30 st. Detta medför att det blir ännu viktigare att du bokar din plats samt checkar in när du anländer till gymmet.
Vi ser även att det är som störst beläggning i våra lokaler vardagar mellan kl 16-19 och uppmanar därför er som kan att träna på andra tider. Uppdatering om vårt arbete under denna tid finns på vår hemsida!
Tillsammans kan vi göra skillnad ?

Uppdatering 2020-11-06

Igår infördes nya restriktioner för Kronobergs län till följd av en ökad smittspridning. Vi påminner samtliga att endast besöka oss om du känner dig helt frisk. Vi uppmanar också till att tvätta händerna både innan och efter din träning samt att torka av all utrustning efter användning.

Till följd av de nya restriktionerna kommer vi även att genomföra en del förändringar i vår verksamhet.

Samtliga bollsporter ställs in.
Vi drar ner antalet deltagare ytterligare på våra pass. I GT-salen finns även nya gula markeringar utsatta på golvet där brädan, alternativt yogamattan, ska placeras mitt över. Detta genomförs för att säkerställa avstånd mellan deltagarna och det är därför viktigt att samtliga håller sig till sin plats. I spinningsalen är det viktigt att cyklarna får behålla sin plats och inte flyttas runt.
Vi inför en maxgräns för antal personer i gymmet. För att kunna säkerställa att denna gräns följs införs ett bokningssystem även för gymträning. Ett separat utskick om hur platser bokas skickas ut till de med aktivt gymmedlemskap.
Vi uppmanar till att byta om samt duscha hemma och därmed inte använda omklädningsrummen. Vi ber er även att endast vistas i våra lokaler under din aktivitet samt i nära anslutning till denna. Vi ber också er som tränar gruppträning att inte vänta utanför salarna i längre utsträckning än nödvändigt.
Dessa restriktioner gäller i nuläget t.o.m. 26 november men kan komma att förlängas. Håll dig uppdaterad om våra åtgärder kring covid-19 på vår hemsida.

Nu behöver vi alla verkligen hjälpas åt för att begränsa smittspridningen.

Tillsammans kan vi klara detta!

Uppdatering 2020-04-01

Härligt att ni fortsätter träna hos oss! Vi vill såklart erbjuda så bra träningsmöjligheter som möjligt utifrån de riktlinjer våra myndigheter sätter upp. Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och bedömer därför att all idrott och träning skall fortsätta. Vi vill att ni känner er trygga hos oss genom att vi arbetar i samråd med myndigheterna och följer allmänna råd.

Olympen träningscenter berörs inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer eftersom beslutet inte omfattar folksamling på allmän plats som exempelvis gym, restaurang eller köpcentrum. Vi vill ändå införliva dessa riktlinjer i vår verksamhet för att vara på den säkra sidan.

Olympen träningscenter har redan anpassat verksamheten på olika sätt utifrån regeringens och folkhälsomyndighetens beslut men vill nu göra följande ändringar för att minska antalet personer på samma plats och därav minska risken för smittspridning:

 • Du måste hämta ut din biljett 10 min innan passet börjar.
 • Fler gruppträningspass utomhus.
 • Vi kommer lägga tid mellan passen så deltagarna på ett pass hinner ut ur byggnaden innan deltagarna till nästa pass kommer. Observera att passen kan starta vid udda tider som 16.55, 18.10 och 19.15
 • Ny entré till Spinningen via bakdörren. Hur ni hittar till den nya entrén: Om ni kommer från gymmet/receptionen och går ner för trappan mot omklädningsrummet tar ni till vänster mot Polisernas gym. Ni kommer då komma till en T-korsning, sväng vänster igen och rakt fram finns en dubbeldörr som är den nya ingången. Dörren är låst men instruktören kommer öppna upp för er innan passet startar så ni kan köra som vanligt.

Olympen träningscenter vill fortsätta vara en härlig mötesplats för våra medlemmar så under rådande omständigheter ber vi alla tar ansvar genom att:

 • Stanna hemma om du känner minsta antydan till att bli sjuk. Vi finns kvar när du är frisk!
 • Vara noga med handhygien, tvätta händerna innan och efter din träning
 • Rengöra utrustning innan och efter du använt den
 • Nysa och hosta i armvecket
 • Lämna byggnaden när du tränat färdigt
 • Byt om och duscha hemma

Vi på Olympen Träningscenter tackar för att vi tillsammans hjälps åt under denna tid!

Uppdatering 2020-03-28

Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och bedömer därför att all idrott och träning ska fortsätta. Vi på VUGI och Olympen träningscenter har tagit fasta på dessa rekommendationer och håller därför vårt gym öppet.

VUGI/Olympen träningscenter berörs inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer som presenterades av regeringen fredagen den 27 mars. Beslutet omfattar inte folksamling på allmän plats som exempelvis gym, resturang eller köpcentrum. Vår verksamhet är därför öppen som tidigare.

VUGI/Olympen träningscenter anpassar redan nu verksamhet ytterligare utifrån regeringens beslut och har hög beredskap för att agera när Folkhälsomyndigheten kommer med uppdaterade rekommendationer.

Eftersom vi har öppet mellan 05-23 så ber vid dig som har möjlighet att träna innan kl 16.00 eller efter kl 20.00 att göra detta, då vi har som mest besökande mellan 16-20.

Uppdatering 2020-03-25

Vi förstår om ni fortfarande är oroliga men glöm inte att Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till träning, men gör det säkert!

Råd från Folkhälsomyndigheten

Uppdatering 2020-03-17

Olympen Träningscenter håller öppet så länge myndigheter eller Linnéuniversitetet inte säger något annat.
Självklart arbetar vi för att säkerställa tryggheten så mycket vi kan och kommer därför göra vissa förändringar i vår verksamhet.

Vi kommer från och med idag ersätta vissa av våra pass på gruppträningsschemat med andra liknande pass samt ändra upplägget av en del andra pass. Vi gör detta för att ni medlemmar skall dela utrustning med varandra i minsta möjliga mån under passet. Efter varje pass kommer ni likt tidigare ges möjlighet att torka av er utrustning med desinfektionsblandning. Pass detta berör i dagsläget är Bootcamp som ersätts med liknande pass och Circle som får ett annorlunda upplägg.

Pass som tillfälligt tas bort från schemat är Box, då vi i Box använder samma handskar.  Vi uppmuntrar till att man tar med egen filt till våra yoga pass.

När det gäller våra bollsporter kommer vi se till att det finns nytvättade västar till varje pass.

Uppdatering 2020-03-12

För att motverka smittospridning vidtar Olympen följande åtgärder:

 • Handtag, knappar och räcken desinfekteras dagligen
 • Antal sprayflaskor har utökats samt fyllts på med spritlösning
 • Den generella renhållningen av gymmet utökas
 • Färre platser på gruppträningen och tid avsatt för deltagarna att rengöra utrustning
 • Föreningen håller sig uppdaterad och följer rekommendationer från Riksidrottsförbundet, LNU och Folkhälsomyndigheten

Vad du som medlem kan göra för att undvika smittspridning

Stanna hemma om du är sjuk!
Har du luftvägssymtom, även om de är milda, ska du begränsa dina sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion är luftvägssymtom, som feber eller hosta. Även om dina symtom är lindriga är det viktigt att du stannar hemma. Stanna gärna hemma ett par dagar extra, efter det att dina symptom har gått över.

Har du symptom?
Har du symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. Du ska inte besöka någon vårdcentral, utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Är du orolig?
Har du allmänna frågor om eller är du orolig för coronaviruset och sjukdomen covid-19? Då ska du ringa 113 13.

Hur du motverkar smittspridning

 • Undvik att ta i hand när du hälsar på andra personer.
 • Undvik att röra vid ansiktet. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Hosta och nys i armvecket eller i papper
 • Var extra noga med att spraya och torka av maskiner och utrustning du använder
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna när du kommer till anläggningen samt efteråt. Tänk även på detta när du kommer till hem, arbete eller skola, innan du äter och efter toalettbesök.
 • Har du besökt ett område med utbredd smitta och precis kommit hem, vänta ett par dagar med att träna.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad och kom ihåg att du alltid har ett eget ansvar, nedan finns länkar med information. Folkhälsomyndighetens sida uppdateras löpande med pålitlig information.

Länkar med mer information

http://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
http://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus

Ta hand om er!

Update 2022-02-08

A life without restrictions.

From tomorrow the 9 of febuary we will start to live without restriktions again after a couple of years.

The changes that will follow here at Olympen tomorrow will be:

We will take away the gym bookings
We will increase the numbers of participants in our grouptraing classes
We will start to enter the classes thru the gym again as usually.
But still it is very important that you continue to pick up after your self and that you wipe and clean up the stuff that you used with papper and the spray bottle.

Update 2022-01-11

From January 12, we will reintroduce our booking system for the gym.

Where can I book?
You can do this on our website: www.olympentraningscenter.se/bokning under ”all workouts” or by downloading our app ”Olympen Träningscenter”.

What login details do I have?
Your original login details are:
Username: the email address you provided when you acquired your membership with us
Password: the first six digits of your social security number.

If you have any problems with your login details, please contact the reception.

How many bookings can you have at ones?
You can have 5 active bookings at the same time and a maximum of 2 bookings/day. You can book 7 days ahead.

If I arrive and there are 10 minutes left until my time starts, do I have to wait until its time or can I start immediately?
You are welcome to enter the gym immediately if it´s not full booked and you judge that you can keep the rule of distance of 2 meters to other members in the gym. But it is important that you check in when you enter the gym. By checking in you put your tag on the reader who is on the railing by the stairs in the gym.

If I arrive at the gym at 6:15 pm, what time should I book then?
Then you must have an appointment booked from 18:00-19:00 and check in as usual when you arrive. Then your warning will be adjusted after your check-in.

How should I book if my workout time takes about 1 hour and 20 minutes?
Here you need to book two hours. If you will train over 1 hour, you must book the next hour too.

If you have booked two gym sessions in a row, do you need to check in twice then?
No, then it is enough if you check in ones.

If you have booked an appointment and leave the room before the time has expired, do you need to do something?
You do not really need to do anything, but to give others the opportunity to enter the gym we would appreciate if you cancel the time that is still left in the reception. An example is if you have booked two hours in the gym and are only in the gym for 1 hour and 10 minutes. Then there is an opportunity for others who just shows up to get a drop-in time for 50 minutes if you have cancelled your time. But this is only possible if the reception is open.

What happens if I do not check in?
Then you are getting a booking dot, but as long as you only “check in” during your booked time, the system regulates that you have entered the gym on schedule time . If you do not show up at all, you will receive a booking dot, with three dots you want be able to have the opportunity to book more times until you paid a penalty fee of 100 Swedish kr to remove the lock.

Where can I wait if I arrive early for my gym session?
We ask everyone to arrive as close to their booked activity as possible as we want to reduce all crowds in our facilities.

Do I get a ticket when I have checked in for the gym?
No, you only need to check in, you will not get a ticket like you get when you are going to the group training classes.

What does it mean that we have access controls?
This means that our receptionist checks that everyone who comes to the gym has a time booked. This is to ensure that the maximum limit is not exceeded. This usually happens during our ”prime times” when there are most people in circulation. Other times you “check In” yourself by putting you tag on the reader by the railing by the stairs in the gym, You can´t miss the sign. During various times and days, we also have member inspectors who goes around and check that you have booked your time and that the right numbers are in the gym.

If you are in our gym under the checks of our members without having booked your time in the gym, it will lead to suspension for 2 weeks. We will of course have a transition period when you only receive a notice, but after this period there will be a suspension. We do this so we can ensure the number of people in the gym. We do this because we want to be able to continue to keep the gym open and to help out to reduce the spread of Covid 19.

Update 2021-12-22

The government has decided that the restrictions that applied earlier this year will be reintroduced from 23 December. This means that all gyms must have 10 square meters per person. The gym at Olympen is about 560 square meters, the grouptraining hall 200 and the bicycle hall 65. Below are the measures that will be introduced immediately, we ask you to pay attention to signs in the facility and to keep you updated via our website https://olympentraningscenter.se/ (see news at the bottom).

From December 23 applies

Maximum 45 people in the gym
Maximum 5 participants in the bicycle hall
Maximum 16 participants in the grouptraining hall
Maximum 25 participants in the C-hall
Maximun 75 participants in ABC hall
Entrance to group training will go through the bicycle hall at basement level
Wash your hands before and after workout
Spray and wipe the equipment you been using
In addition to this, we plan to reintroduce the booking system in the gym from 10 January.
All members will also be able to show their vaccine-passes at the reception for preventive purposes so that we can enter that information and thus avoid queuing in the event of stricter restrictions.

Take care!
/Olympen

Update 2021-10-01

On September 29 th, we entered phase four regarding the restrictions in Sweden and now the society is opening up.

Since the last update, we have hade the oppertunity to increase the number of people on our group training sessions, but we chose to remain at the same number until now. Now we will increase it but not to the maximum numbers, it will be more step by step. We will still keep time in between the sessions so that we don´t meet up so many people at the same spot when people are leaving and others are entering. This also still gives more time for cleaning the equipment after the session.

Safety is still important to us so we want us together to continue to help out with keeping the distance, clean the equipment we used and of  course stay home if you have any symtoms at all.

Update 2021-07-19

After the restrictions have been removed regarding the number of people per square meters for the gym, we have now started to open up a little bit. The booking system for gym booking has been removed and even the the number of people who should be staying on different areas at the same time in the gym are gone. We will also soon open up more spots on our group training classes when we notice that this is needed. Safety is important to us so we want us together to continue to help out with keeping distance, clean the equipment we used and of course stay home if you have any symptoms at all.

Update 2021-01-14

The new pandemic law came into force on 2021-01-10 and allows a maximum of one person per 10 square meters in training facilities. The gym at Olympen Trainingcenter is just over 500 square meters, the group hall just over 200 and the spinning hall 60. This means that the previous limit of 30 people in the gym and 16 people in the group hall is sufficient to meet the requirement. In order to further reduce the spread of infection we have implemented the following measures

Cardio-machines have been temporary blocked to increase the distance
Gym maps with zones and additional signs in each zone have been printed to show how many are allowed to stay in each zone
The spinning hall is currently out of use as only 6 people are allowed in that hall
Entrance to grouptraining (except WOD) will from Saturday (2021-01-16) go through the emergency exit in the spinning hall to avoid passage in the gym. Remember to get your ticket at the main entrance so you’re not risking a crowd at the reception.
From February 1, those who train in the gym without being booked in the app will be suspended for two weeks. This is for everyone’s best since the booking system only works if everyone follows it and when it works it is a great help to avoid congestion. In addition to this, we of course encourage you to stay home in case of symptoms, wash your hands and equipment, keep distance and complete your workout as quickly and efficiently as possible.

Updated 2020-11-06

Yesterday new general advices due to Covid-19 was introduced in our region. We therefor remind you to not visit us when you are ill. We also ask you to wash your hands both before and after your workout and clean all equipment after use.

Due to the new restrictions we will implement some changes:

All ballsports are cancelled.
We will decrease the number of participants on all our classes. In the grouptraning room there are also new marks at the floor where your box or yogamat shall be placed. It is important that we follow the marks to keep the distance between the participants. It is also important to keep the distance in the spinning and therefore it is not allowed to move the bikes.
We will set a limit of how many participants that are allowed in the gym. To make sure that this is followed we will set up a system for booking your spot. More information about this will be sent out to all members with an active gym membership.
We kindly ask you to not use the dressing rooms and to stay in our facilities no longer then necessary.
These changes will be active until the 26th of November, but can be extended. All updates regarding covid-19 will be posted on our website.

Together we can do this!

Updated 2020-04-01

We really like to see that you continue to come and do your workout at Olympen trainingcenter. Of course we want to offer you as good exercise as possible under the regulations set by our authorities. The Public Health Authority believes that physical activity is good for public health and therefore believes that all sports and training should continue. We want you to feel safe knowing that we work in consultation with the authorities and that we follow the general guidelines.

Olympen trainingcenter is not affected by the restriction of maximum 50 people at public gatherings, public place such as a gym, restaurant or shopping center are excluded from this restriction. However we want to be one step ahead and follow this guideline anyway which means some adjustment

As you probably noticed Olympen trainingcenter has already made some adjustments to cope with the situation and to follow the government and the Public Health Authorities decisions. We are now going to make the following adjustments to reduce the number of people at Olympen:

You need to get your ticket 10 min before the class starts.
More group training classes outside
We will put more time in between classes so a class have time to exit the building before the next come in. Note that our classes will begin at odd hours like 16.55, 18.10 and 19.15
New entrance to the Spinning room thru the back door. How to get to the new entrance: If you come from the gym/reception, go down the stairs towards the dressing room. When you get down the stairs turn to the left and walk towards Akropolis. You will come to a T-junction, turn left again and straight ahead you got the new entrance. The door is locked but the instructor will open it for you before class.
Olympen trainingcenter wants to continue being a wonderful meeting place but special conditions calls for special action and we therefore ask you to:

Stay at home if you feel the slightest hint of being sick. We’re still here when you’re healthy!
Wash your hands before and after your training
Clean the equipment before and after you’ve used it
If you need to sneeze or couch do this in the bend of your arm
Leave the building when you have finished your workout
Change and shower at home
We at Olympen training center just wants to say thank you for your help during this time!

Updated 2020-03-25

The Public Health Agency of Sweden states that exercise and sports are beneficial for public health and these types of activities should continue. Sports practice does not need to be cancelled and gyms and exercise grounds can continue their activities. VUGI and Olympen träningscenter follow these recommendations and our gym will remain open.

VUGI and Olympen träningscenter are not affected by the ban against public gatherings of more than 50 people, which was presented by the Swedish Government on Friday, March 27. The ban does not include gatherings in public places such as gyms, restaurants or shopping malls. Hence, our gym remains open as usual.

VUGI and Olympen träningscenter have already made further adjustments the gym activities based on the decision of the Swedish Government and we have a high level of readiness to act as the Public Health Agency of Sweden updates its recommendations.

Our opening hours are 5am-11pm, but we kindly ask you to visit the gym before 4pm or after 8pm if possible, as most members visit our facilities between 4-8 pm.

Updated 2020-03-25

We still understand that you are worried. But don´t forget that Swedish Public Health authority tells you to continue to exercise and be physically active.

Advise from Swedish Public Health Authority

Updated 2020-03-17

We remain open as long as the Public Health Agency of Sweden or Linnaeus University doesnt oblige us to close. Of course, we work to ensure safety as much as we can and will therefore make some changes.

As of today, we will replace some of our group training classes with other similar workouts and some classes will be adjusted. Bootcamp will be replaced with similar workouts and Circle will have a different layup. Box is cancelled.  We do this changes to minimize the sharing of equipment during our different classes. After each session you will, as before, be given the opportunity to clean your equipment with disinfectant spray. We also encourage you to bring your own equipment if it is needed and you have it.

When it comes to our ball sports we will make sure the team-vests have been washed before every class.

Updated 2020-03-12

What Olympen is doing to stop the spread:

Door handles, buttons and handrails are being disinfected daily
The number of spray bottles have increased and they have been filled with alcohol solution
The general cleaning of the gym has increased
Group training have smaller classes and the participants are given time for cleaning implements
Continuously following the situation and the recommendations from the National Sports Association, the Swedish Healthcare Guide (1177.se) and the Public Health Authority.
What you as a member can do to stop the spread:

Stay at home if you are ill!
If you have any respiratory symptoms at all, even if they are mild, you should limit your social contacts in order not to infect others. Symptoms of infection are respiratory symptoms, like fever or cough. Even if your symptoms are mild it is important that you stay at home. Remain at home for a couple of days extra, also after you have stopped showing symptoms.

Do you have symptoms?
In case you are showing any symptoms you should call the health services (Vårdguiden) on +46 1177 in Sweden. You should not visit a health care centre, instead always contact the health services on + 46 1177 first.

Are you worried?
If you have general questions or is worried about the corona virus and the disease covid-19 you should call +46 113 13 in Sweden.

How to prevent infection

Avoid shaking hands when greeting people.
Avoid touching your face. The virus is transmitted through mucous membranes in eyes, nose and mouth.
Cough and sneeze in a paper or in the bend of the arm
Clean the machine or implement you have used with our spray bottles and paper
Wash your hand often with soap and hot water. Infectious matter easily sticks to your hands. Therefore, wash your hands often with soap and hot water, for at least 30 seconds.
Always wash your hands when you come to the trainingscenter and when you leave. Also do this when you come home, to work or to school, before you eat and after a toilet visit.
If you recently visited any high risk zone, stay at home until you are sure you’re not infected
It is important that you stay up-to-date and remember that you are always responsible of your own health. Keep track of the information published on The Public Health Agency of Sweden’s website, see links below.

Important links

http://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
http://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus

Take care!
/Olympen Trainingcenter