Uppdatering 2021-10-01

Den 29 september gick vi in i fas fyra när det gäller restriktionerna i Sverige och samhället håller på att öppna upp.

Vi har sedan förra uppdateringen haft möjlighet att gå upp i antal personer på våra gruppträningspass men valde att ligga kvar på samma antal till nu då vi väljer att gå upp lite försiktigt. Vi kommer inte att öka upp till maxantal utan ökningen av deltagare på passen kommer ske stegvis. Vi kommer fortfarande behålla tid mellan passen för att vi inte skall mötas för många på samma ställe samtidigt som detta ger mer tid för rengöring av den utrustning man använt.

Fortfarande är trygghet viktigt för oss så vi vill att vi tillsammans fortsätter att hjälpas åt med att hålla avstånd, rengöra utrustningen och såklart stanna hemma vid minsta symtom.

Uppdatering 2021-07-19

Efter att restriktionerna tagits bort när det gäller antal personer per kvm för gym så har vi nu börjat öppna upp lite försiktigt. Bokningssystemet för gymbokning är borttaget och även antalet människor som bör vistas på samma yta i gymmet. Vi kommer även inom kort gradvis öppna upp mer platser på våra gruppträningspass när vi märker att detta behövs samt att vi nu återgått till den vanliga entrén till GT salen via gymmet. Trygghet är viktigt för oss så vi vill att vi tillsammans fortsätter att hjälpas åt med att hålla avstånd, rengöra utrustningen vi använt och såklart stanna hemma vid minsta symtom.

Uppdatering 2021-01-14

Den nya pandemilagen började gälla 2021-01-10 och tillåter högst en person per 10 kvadratmeter i träningslokaler. Gymmet på Olympen Träningscenter är strax över 500 kvadratmeter, gruppträningssalen strax över 200 och spinningsalen 60. Detta innebär att den tidigare begränsningen på 30 personer i gymmet och 16 personer i gruppträningssalen är tillräcklig för att uppfylla kravet. För att ändå minska smittspridningen ytterligare har vi genomfört följande åtgärder

 • Vissa konditionsmaskiner har stängts av för att öka avståndet
 • Gymkartor med zoner och tillhörande skyltar har satts upp för att visa hur många som får vistas i respektive zon
 • Spinningsalen tas ur bruk då endast 6 personer får vistas där samtidigt
 • Ingång till gruppträningssalen kommer från och med lördag (2021-01-16) ske via nödutgången i spinningsalen för att undvika trängsel i gymmet. Tänk på att hämta din biljett vid huvudentrén så du slipper trängas vid receptionen.

Från och med 1 februari kommer den som tränar i gymmet utan att vara bokad i appen bli avstängd i två veckor. Detta är för allas bästa eftersom bokningssystemet bara fungerar om alla följer det och när det fungerar är det en fantastisk hjälp för att undvika trängsel. Utöver detta uppmanar vi såklart alla till att stanna hemma vid symptom, tvätta händer och utrustning, hålla avstånd och genomföra sitt träningspass så snabbt och effektivt som möjligt.

Uppdatering 2020-11-20

Nya restriktioner:
Vi vill göra det vi kan för att bidra till en så säker träningsmiljö som möjligt i dessa tider. Därför sänker vi nu platserna i gymmet till 30 st. Detta medför att det blir ännu viktigare att du bokar din plats samt checkar in när du anländer till gymmet.
Vi ser även att det är som störst beläggning i våra lokaler vardagar mellan kl 16-19 och uppmanar därför er som kan att träna på andra tider. Uppdatering om vårt arbete under denna tid finns på vår hemsida!
Tillsammans kan vi göra skillnad 💙

Uppdatering 2020-11-06

Igår infördes nya restriktioner för Kronobergs län till följd av en ökad smittspridning. Vi påminner samtliga att endast besöka oss om du känner dig helt frisk. Vi uppmanar också till att tvätta händerna både innan och efter din träning samt att torka av all utrustning efter användning.

Till följd av de nya restriktionerna kommer vi även att genomföra en del förändringar i vår verksamhet.

Samtliga bollsporter ställs in.
Vi drar ner antalet deltagare ytterligare på våra pass. I GT-salen finns även nya gula markeringar utsatta på golvet där brädan, alternativt yogamattan, ska placeras mitt över. Detta genomförs för att säkerställa avstånd mellan deltagarna och det är därför viktigt att samtliga håller sig till sin plats. I spinningsalen är det viktigt att cyklarna får behålla sin plats och inte flyttas runt.
Vi inför en maxgräns för antal personer i gymmet. För att kunna säkerställa att denna gräns följs införs ett bokningssystem även för gymträning. Ett separat utskick om hur platser bokas skickas ut till de med aktivt gymmedlemskap.
Vi uppmanar till att byta om samt duscha hemma och därmed inte använda omklädningsrummen. Vi ber er även att endast vistas i våra lokaler under din aktivitet samt i nära anslutning till denna. Vi ber också er som tränar gruppträning att inte vänta utanför salarna i längre utsträckning än nödvändigt.
Dessa restriktioner gäller i nuläget t.o.m. 26 november men kan komma att förlängas. Håll dig uppdaterad om våra åtgärder kring covid-19 på vår hemsida.

Nu behöver vi alla verkligen hjälpas åt för att begränsa smittspridningen.

Tillsammans kan vi klara detta!

Uppdatering 2020-04-01

Härligt att ni fortsätter träna hos oss! Vi vill såklart erbjuda så bra träningsmöjligheter som möjligt utifrån de riktlinjer våra myndigheter sätter upp. Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och bedömer därför att all idrott och träning skall fortsätta. Vi vill att ni känner er trygga hos oss genom att vi arbetar i samråd med myndigheterna och följer allmänna råd.

Olympen träningscenter berörs inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer eftersom beslutet inte omfattar folksamling på allmän plats som exempelvis gym, restaurang eller köpcentrum. Vi vill ändå införliva dessa riktlinjer i vår verksamhet för att vara på den säkra sidan.

Olympen träningscenter har redan anpassat verksamheten på olika sätt utifrån regeringens och folkhälsomyndighetens beslut men vill nu göra följande ändringar för att minska antalet personer på samma plats och därav minska risken för smittspridning:

 • Du måste hämta ut din biljett 10 min innan passet börjar.
 • Fler gruppträningspass utomhus.
 • Vi kommer lägga tid mellan passen så deltagarna på ett pass hinner ut ur byggnaden innan deltagarna till nästa pass kommer. Observera att passen kan starta vid udda tider som 16.55, 18.10 och 19.15
 • Ny entré till Spinningen via bakdörren. Hur ni hittar till den nya entrén: Om ni kommer från gymmet/receptionen och går ner för trappan mot omklädningsrummet tar ni till vänster mot Polisernas gym. Ni kommer då komma till en T-korsning, sväng vänster igen och rakt fram finns en dubbeldörr som är den nya ingången. Dörren är låst men instruktören kommer öppna upp för er innan passet startar så ni kan köra som vanligt.

Olympen träningscenter vill fortsätta vara en härlig mötesplats för våra medlemmar så under rådande omständigheter ber vi alla tar ansvar genom att:

 • Stanna hemma om du känner minsta antydan till att bli sjuk. Vi finns kvar när du är frisk!
 • Vara noga med handhygien, tvätta händerna innan och efter din träning
 • Rengöra utrustning innan och efter du använt den
 • Nysa och hosta i armvecket
 • Lämna byggnaden när du tränat färdigt
 • Byt om och duscha hemma

Vi på Olympen Träningscenter tackar för att vi tillsammans hjälps åt under denna tid!

Uppdatering 2020-03-28

Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och bedömer därför att all idrott och träning ska fortsätta. Vi på VUGI och Olympen träningscenter har tagit fasta på dessa rekommendationer och håller därför vårt gym öppet.

VUGI/Olympen träningscenter berörs inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer som presenterades av regeringen fredagen den 27 mars. Beslutet omfattar inte folksamling på allmän plats som exempelvis gym, resturang eller köpcentrum. Vår verksamhet är därför öppen som tidigare.

VUGI/Olympen träningscenter anpassar redan nu verksamhet ytterligare utifrån regeringens beslut och har hög beredskap för att agera när Folkhälsomyndigheten kommer med uppdaterade rekommendationer.

Eftersom vi har öppet mellan 05-23 så ber vid dig som har möjlighet att träna innan kl 16.00 eller efter kl 20.00 att göra detta, då vi har som mest besökande mellan 16-20.

Uppdatering 2020-03-25

Vi förstår om ni fortfarande är oroliga men glöm inte att Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till träning, men gör det säkert!

Råd från Folkhälsomyndigheten

Uppdatering 2020-03-17

Olympen Träningscenter håller öppet så länge myndigheter eller Linnéuniversitetet inte säger något annat.
Självklart arbetar vi för att säkerställa tryggheten så mycket vi kan och kommer därför göra vissa förändringar i vår verksamhet.

Vi kommer från och med idag ersätta vissa av våra pass på gruppträningsschemat med andra liknande pass samt ändra upplägget av en del andra pass. Vi gör detta för att ni medlemmar skall dela utrustning med varandra i minsta möjliga mån under passet. Efter varje pass kommer ni likt tidigare ges möjlighet att torka av er utrustning med desinfektionsblandning. Pass detta berör i dagsläget är Bootcamp som ersätts med liknande pass och Circle som får ett annorlunda upplägg.

Pass som tillfälligt tas bort från schemat är Box, då vi i Box använder samma handskar.  Vi uppmuntrar till att man tar med egen filt till våra yoga pass.

När det gäller våra bollsporter kommer vi se till att det finns nytvättade västar till varje pass.

 

Uppdatering 2020-03-12

För att motverka smittospridning vidtar Olympen följande åtgärder:

 • Handtag, knappar och räcken desinfekteras dagligen
 • Antal sprayflaskor har utökats samt fyllts på med spritlösning
 • Den generella renhållningen av gymmet utökas
 • Färre platser på gruppträningen och tid avsatt för deltagarna att rengöra utrustning
 • Föreningen håller sig uppdaterad och följer rekommendationer från Riksidrottsförbundet, LNU och Folkhälsomyndigheten

 

Vad du som medlem kan göra för att undvika smittspridning

Stanna hemma om du är sjuk!
Har du luftvägssymtom, även om de är milda, ska du begränsa dina sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion är luftvägssymtom, som feber eller hosta. Även om dina symtom är lindriga är det viktigt att du stannar hemma. Stanna gärna hemma ett par dagar extra, efter det att dina symptom har gått över.

Har du symptom?
Har du symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. Du ska inte besöka någon vårdcentral, utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Är du orolig?
Har du allmänna frågor om eller är du orolig för coronaviruset och sjukdomen covid-19? Då ska du ringa 113 13.

Hur du motverkar smittspridning

 • Undvik att ta i hand när du hälsar på andra personer.
 • Undvik att röra vid ansiktet. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Hosta och nys i armvecket eller i papper
 • Var extra noga med att spraya och torka av maskiner och utrustning du använder
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna när du kommer till anläggningen samt efteråt. Tänk även på detta när du kommer till hem, arbete eller skola, innan du äter och efter toalettbesök.
 • Har du besökt ett område med utbredd smitta och precis kommit hem, vänta ett par dagar med att träna.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad och kom ihåg att du alltid har ett eget ansvar, nedan finns länkar med information. Folkhälsomyndighetens sida uppdateras löpande med pålitlig information.

 

Länkar med mer information

http://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
http://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus

Ta hand om er!