Fredag den 15/6 är receptionen endast öppen 12:00-16:00

Friday 15th of June is the reception only open between 12:00-16:00